Všeobecné obchodní podmínky

Před samotným zahájením prací, ať už na vnitřních krbech, venkovních krbech, kachlových krbech, kachlových sporácích či kachlových kamnech, s klientem podepisujeme smlouvu o dílo.

Ve smlouvě je jasně definován předmět plnění. Dále jsou ve smlouvě uvedeny závazné podmínky smlouvy jak pro zhotovitele, tak i pro objednatele.

Některé závazky zhotovitele:

  • provedení dodávky díla v určeném termínu
  • zajištění projektového zpracování díla
  • zajištění dodávky základních stavebních materiálů
  • provedení kouřové zkoušky za účasti objednatele

Některé závazky objednatele:

  • do 7 dnů od podepsání smlouvy zaplatit smlouvou stanovenou zálohu
  • zajištění veškerých podmínek pro zdárné zhotovení díla
  • předat připravené staveniště zhotoviteli
  • po převzetí hotového díla zaplatit zbývající částku, v případě prodlení se účtuje penále

Veškeré další konkrétní body se dozvíte při podpisu smlouvy, v případě zájmu nás můžete kontaktovat.