Historie kamnářství

Zajímá vás historie kamnářství? Někteří z nás již s kamny do styku přijdou zřídka kdy, protože je na mnoha místech nahradilo ústřední topení. Kamna, která jsou však i nadále používána jako zdroj tepla, mají za sebou dlouhou a zajímavou historii, se kterou se stojí za to seznámit.

Ve středověku bylo ohniště v obydlí umístěno volně na hliněné podlaze. Sloužilo zároveň k vytápění, přípravě pokrmů i jako zdroj světla. Zplodiny hoření stoupaly místností a unikaly otvorem ve stropě. Později byl oheň obkládán kameny nebo byl uložen na kamenném podstavci pro větší pohodlí při jeho obsluze a vaření. Zkušenost brzy naučila člověka tomu, že kámen zůstává teplý ještě dlouho poté, co oheň vyhasl. 

Tím, jak se postupně zvětšovala obezdívka kolem otevřeného ohně, vyvinula se uzavřená kamna a postupně tedy nahradila otevřená ohniště.  Kachle vznikly nejspíše z hliněných nádob poté, co si někdo povšiml, že dobře akumulují teplo. Nejstarší kachle měly také hrncovitý tvar, což mělo výhodu mimořádně velké výhřevné plochy. Pravděpodobně se tehdy hotové kachle zatlačovaly do hrubé kostry kamen zhotovené z tvárné hlíny. Později se kamna stavěla a to se již kachle vyráběly ve dřevěných formách, aby měly shodné rozměry. 

Do Čech se kamna dostala ve 13. století a postupně začala nahrazovat otevřené krby. Kamna z kachlů však byla v dávných dobách věcí luxusu, takže si je mohli dovolit jen skutečně bohatí a vlivní lidé. Často byla používána na hradech, zámcích, klášterech a sídlech šlechticů. V té době nesla prvky gotiky, renesance, baroka i romantismu. Až koncem 19. století se kachlová kamna dostala do domácností. Byla vyráběna původně v hnědé a zelené barvě. 

Kachlová kamna zažívají opět velký boom. Již naše babičky a dědečkové věděli, že nejlépe je za kamny. Ptáte se jakými? No přece kachlovými! Jsou nejen topidlem, ale také vkusným prvkem v kuchyni, hale či v obývacím pokoji. V neposlední řadě tato kamna nabízejí možnost relaxace na vyhřáté plotně. Zimní večery strávené s knihou v ruce budou s teplými zády o to příjemnější.