Vnitřní krby

Vnitřní krby se staví zpravidla v obývacím prostoru domu, ale mají své místo i v restauracích, chatách a chalupách, reprezentačních prostorech a na jiných místech. Jejich funkcí je nejen relativně ekologické, v současné době též ekonomické vytápění, ale navíc dodávají obytnému prostoru jedinečné kouzlo

Jaké vnitřní krby nabízíme:

 • otevřené krby
 • krby s krbovou vložkou (vysoce účinné)
 • klasické krby
 • krby typu "obraz ve zdi"
 • kachlové krby
 • zděné cihlové krby
 • krby obložené pískovcem, mramorem, jiným přírodním kamenem

Velký výběr krbových vložek s vyšší účinností

V posledních letech se rozšířila nabídka krbových vložek, které mají účinnost podstatně vyšší (cca 65%) a navíc mohou zůstat bez dozoru. Kdysi se stavěly krby otevřené, ale jejich nevýhodou byla jak vcelku zanedbatelná tepelná účinnost (cca 5-15%). Velkou nevýhodou navíc bylo velké nebezpečí vzniku požáru při nedostatečném dozoru nad otevřeným ohněm. 

Vybrat si můžeteObrázek vnitřní krby

  • klasické krbové vložky nebo
  • krbové vložek s výměníky na vodu, které lze napojit na rozvody ústředního topení. 

Obestavba krbu podle vašich představ

Krb samozřejmě netvoří jenom samotná krbová vložka, ale jeho nedílnou součástí je i vnější obestavba. Každý interiér si žádá své a každý zákazník má svoji představu, kterou se vždy dle možností snažíme beze zbytku naplnit. Stavíme krby s čistě zapuštěnou krbovou vložkou do bílé zdi – těmto krbům se říká „obraz ve zdi“. Jiné krby jsou cihlové, další zase kamenné a samozřejmě nesmíme pominout ani krby kachlové. Některé krby jsou bez horní římsy, jiné mají římsu dřevěnou nebo kamennou. Prohlédněte pro inspiraci naše již vytvořené vnitřní krby.

Obrázek vnitřní krbyEkologické a ekonomické vytápění s pomocí krbu

V převážné většině krbových vložek se topí pouze dřevem. Proto můžeme hovořit o relativně ekologickém topení z obnovitelných zdrojů. Ekonomické hledisko nám dokazují ceny topného dřeva, které se pohybují značně níže, než například jsou ceny uhlí o plynu a elektřině ani nemluvě. 

Vytápějte s pomocí krbu celý dům

Pomocí krbu s klasickou krbovou vložkou lze vytápět nejen prostor, ve kterém krb přímo stojí, ale pomocí rozvodů horkovzduchu je možno vytápět i přilehlé prostory. S krbovými vložkami s vodními výměníky napojenými na rozvody topení, lze de facto vytápět celý dům

Velmi často se nejenom námi postavené krby osvědčují především na jaře a na podzim, kdy je chladno, takže k večernímu posezení se přitopí, ale ještě není nutno roztápět celý topný systém. Tím získávají význam i pro uživatele, kteří v pořízení krbu nevidí jediný způsob vytápění objektu. Navíc je krb velikým pomocníkem v případě odstávky základního topného systému domu v případě nucené odstávky – např. vypnutí elektřiny, porucha na topném systému apod.